Loading...

Avokimi

-

CSGD është duke zbatuar një strategji 2-vjeçare avokuese për të përmirësuar politikat e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe ligje të tjera që mbrojnë të drejtat e njeriut. CSGD tashmë është pjesë e koalicioneve të organizatave që mbështesin këtë lloj të iniciativave të avokimit. Një pjesë integrale e iniciativave janë avokimi me aktorët kyç në inicimin e mekanizmave monitorues për të vlerësuar nivelin e zbatimit të politikave për respektimin e ligjeve në lidhje me diskriminimin, krimin e urrejtjes dhe shkeljet e tjera të drejtave të njeriut.

 

Tel:

038-728 417

Project supporters

eu