Loading...

Programet

-

CSGD është e përqëndruar për të vepruar në katër fusha kryesore në të cilat komuniteti LGBTI në Kosovë do të përfitojnë mirëqenien dhe të ushtroj të drejtat e tyre.

1. Fuqizimi i komunitetit LGBTI në Kosovë – rritja e kapaciteteve të komunitetit për të organizuar vetveten, të veprojë fuqishëm në luftën për të drejtat e tyre.

2.Rritjen e  ndërgjegjësimit të populates së përgjithshme për të drejtat e LGBTI – qëllimi është për të zvogëluar diskriminimin, paragjykimet, stigmatizimin dhe zhvendosjen e komunitetit LGBTI nga margjinat e shoqërisë.

3. Avokimi për të drejtat e LGBTI – përmirësimin e mekanizmave që janë përgjegjës për zbatimin e ligjeve të të drejtave të njeriut dhe sa herë që është e nevojshme, avokimi për të plotësim-ndryshim të ligjeve.

4. Parandalimi i HIV-it në mesin e MSM në Kosovë – Mbajtjen e prevalencës së ulët të HIV dhe IST tjera, duke ofruar shërbime kualitative të përshtatshme për komunitetin BSB në Kosovë.

Tel:

038-728 417

Project supporters

eu