Loading...

Avokacija

-

CSGD sprovodi dvogodišnju strategiju avokacije da se poboljša politika provedbe Zakona o zaštiti od diskriminacije i drugih zakona kojima se štite ljudska prava. CSGD je već deo koalicije organizacija koja podržava ovu vrstu inicijative avokacije. Sastavni deo inicijative su avokacija sa ključnim akterima u pokretanju nadzornih mehanizama za procjenu nivoa implementacije politike u odnosu na usklađenosti sa zakonima u vezi sa diskriminacijom, zločina iz mržnje i drugih ljudskih prava.

Tel:

038-728 417

Project supporters

eu