Loading...

Programi

-

CSGD je usmerena za rad u četiri glavna područja u koja će LGBTI zajednice na Kosovu imati dobrobit i ostvarivanje prava.

 

  1. Osnaživanje LGBTI zajednice na Kosovu – povećanje kapaciteta zajednice da se organizuje, da djeluje moćno u borbi za njihova prava.

 

  1. Podizanje svesti stanovništva o LGBIT pravima – cilj je da se smanji diskriminacija, predrasuda i stigmatizacija i premeštanje LGBTI zajednicu iz društvenih margina.

 

  1. Avokacija za LGBTI prava – poboljšanje mehanizama koji su odgovorni u primeni zakona o ljudskim pravima i kad god je potrebno da se zalaže za izmene i dopune zakona.

 

  1. Prevencija HIV-a među MSM na Kosovu – Zadržati nisku prevalenciju HIV-a i drugih PPI pružanjem kvalitativnih usluga pogodne za MSM zajednicu na Kosovu.

 

Tel:

038-728 417

Project supporters

eu