Loading...

O NAMA

Centar za razvoj društvenih grupa – CSGD je zvanično registrovana u oktobru 2003. godine, s ciljem podrške, zaštite, avokacije za prava LGBTI zajednice na Kosovu. Postoje četiri glavna područja u kojima CSGD je usmereno za rad:

 

  1. Osnaživanje LGBTI zajednice na Kosovu
  2. Podizanje svesti stanovništva o LGBTI pravima
  3. Avokacija za LGBT prava
  4. Prevencija HIV-a među MSM na Kosovu

Od početka CSGD je počelo da radi sa LGBTI zajednicom osnivanjem drop-in centra kao sigurno, srdačano i pogodno okruženje u kojem se zajednica može biti slobodna. Od tada, hiladu LGBTI osoba i podržači su posetili centar.

Tokom godina su se realizovane ostale aktivnosti sa ciljem da se izgradi i osnaživa zajednica. Između ostalih aktivnosti koje vredi se napomenu su: treninzi, radionice, grupne diskusije, razne društvene aktivnosti, sudjelovanje u događajima u regiji i šire, kao što su parade, konferencije i seminare.

Počevši od 2007. godine, CSGD je obeleželo Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije – IDAHOT, dizajniranjem različite javne kampanje kao što su posteri, letaka distribuirani u glavnim dnevnim novinama, učestvujući u TV emisijama itd. Od 2014. godine u suradnji s drugim LGBT organizacijama na Kosovu, CSGD je bilo deo organizacije marša koji se održava svake godine 17. maja.

Uz podršku CSGD, u 2007 godini proizveden je prvi ikada dokumentarni film “Preko Duge”, koja odražava život LGBTI na Kosovu. Ovaj dokumentarni film je prikazan u Sarajevo Film Festivalu, na Kosovske nacionalne TV stanice i u različitim LGBTI manifestacijama u regiji i Evropi.

Radnici organizacije, tokom mnogo godina rada, su stekli stabilno iskustvo i duboko znanje u radu sa osjetljivim pitanjima unutar LGBT zajednice, kao i izgradili su iskustvo u radu unutar institucionalnog okvira, uspostavlajući profesionalne odnose sa institucijama i donatorima.

Kao prva aktivnosti avokacije koju je CSGD poduzelo je konsultacije sa radnom grupom za izradu zakona o zabrani diskriminacije u 2003 godini. Ovaj zakon je usvojen 2004 godine i u zaštitnoj osnovi je uključena i seksualna orijentacija. Zakon o zaštiti od diskriminacije je izmenjen u 2015 godini u kojoj je rodni identitet uključeno kao zaštitna osnova. Druge akcije na avokaciji koje su bitna da se pomene su bliska saradnja sa policijom u slučajevima zločina mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, saradnja sa Kancelarijom za dobro upravljanje u okviru kancelarije premijera.

Nedavno CSGD je tehnički podržalo izradu i finalizaciju dvo godišnji Nacionalni plan akcije (novembar 2016 – novembar 2018) Savetodavne i koordinacijske grupe u nacionalnom nivou u Republici Kosova za prava LGBTI. Ova grupa je osnovana u cilju stvaranja jedinstva, partnerstvo i redovne saradnje između lokalnih i međunarodnih institucija i nevladinih organizacija koje rade na zaštiti i promociji prava LGBTI zajednice. Za više, uspostavlanje ove grupe služi za pokretanje zajedničkih aktivnosti na prevenciji i borbi protiv diskriminacije na LGBTI zajednicu i podizanje svesti o ljudskim pravima, s posebnim naglaskom na prava LGBTI zajednice.

CSGD u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava – YIHR KS obavili su istraživanje I u novembru 2013 godine su objavili izveštaj “Sloboda i zaštita lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba na Kosovu”. Ovo je prva dokumentacija o kršenju ljudskih prava koju su doživeli LGBTI lica na Kosovu, kao i znanje i stavove nosilaca dužnosti. Istraživanje uklučuje upitnik sa LGBTI osobama, kao i policijom, tužiocima, sudijama, advokatima, službenike za ljudska prava u Vladi Kosova kao i medicinskim stručnjacima.

CSGD je uspelo da uspostavi saradnju sa raznim lokalnim i regionalnim organizacijama koje rade na pitanjima koja se tiču LGBTI zajednice i ljudska prava u celini. CSGD je postao deo mreže različitih regionalnih i nacionalnih nevladinih organizacija i institucija koje rade u oblasti ljudskih prava i za LGBTI zajednicom, kao što su: regionalna asociacija ERA “Udruženje Jednaka prava LGBTI za zapadni Balkan i Turska”, Koalicija jednaka prava za sve – ERAC i član Savetodavne i koordinacione grupe za LGBTI zajednicu (Kancelarija za dobro upravlanje u kancelariji premijera na Kosovu).

CSGD će imati za cilj da nastavi da sprovodi program prevencije HIV-a kao jedan od najpotrebnijih programa od strane LGBTI zajednice, stoga da doprinosi ukupnom dobrobitu korisnika. Dugoročni cilj projekta je da se održava niska prevalencija HIV-a među MSM na Kosovu.

 

 

Misija CSGD je da podigne LGBT zajednicu sa margine Kosovskog društva da bi imala uticaj u donošenju odluka koje utiču na dobrobit ove zajednice na Kosovu.

The vision of the organisation is to empower the LGBT community as well as to improve their quality of life while decreasing discrimination, stigmatization and prejudices within the institutions and Kosovo society towards the LGBT community.  CSGD envisages a Kosovo society where all its members are respected and treated equally.

Tel:

038-728 417

Project supporters

eu